로고
새문안교회
+ Сүм чуулганы танилцуулга
>> Чуулганы түүх

"Солонгос Христитгэлт 130 н жилийн нөхцөл байдлыг хамгаалж ,
үндэс нь гүн мод , ээжийн сэтгэл, цэвэр сэнгэнэсэн урссан ус"
Өнгөрсөн 130жилийн турш Сэ Мүн Ан чуулган нь
солонгос улсын ээж сүмийн хувьд
гүн үндэстэй итгэлийн хүчтэй сайн мэдээний сэтгэл,
чуулганы нэгдсэн сайн мэдээний
үүрэг, үндэсний түүхийг хөгжүүлэх хариуцлагатай
сүмийн хувьд сэргэлттэй ирсэн.
Сэ Мүн Ан чуулган нь туйлбартайгаар гүн үндэстэй мод,
тэвэрч буй ээжийн сэтгэл, цэвэр цэнгэг
сэнгэнэсэн урссан ус адил үүрэг хийж ирсэн.
Үүнтэй адил Сэ Мүн Ан чуулган нь солонгосын
бүх цуглаанууд хүн төрөлхтөний төлөөх Бурханы чуулган юм.
Хамгийн эхэнд бий болсон чуулганы хувьд үндэстэн болон
солонгосын бүх цуглааны төлөө сайн мэдээний тугийг
өндөр өргөн урагшилж тэргүүн байх нь чухал юм.
>>Онуудын ахлах пастор
Эхний үе:
Ондовүд Underwood
(1859-1916) пастор
1834      Ню Бронс вик \New Bruns wick\ библийн сургууль төгссөн.
          Америкийн проспетиран урсгалын чуулганы гадаад хэсэгийн үйлчлэлээс илгээгдсэн.
1835      онд солонгост хамгийн анхны авралын зарч болон ирсэн.
1836      онд анхны өнчин хүүхдийн асрамжийг байгуулсан.
1837      онд солнгос улсад анхны зохион байгуулалттай Сэ
             Мүн Ан цуглааныг үүсгэн байгуулсан. \9.27\

Хоёр дох үе:
Ча Жэ Мён
(1881-1947) пастор
1911      Сэ Мүн Ан чуулганы \сайн мэдээ тараагч1916 он хүртэл\
1912      Сэ Мүн Ан чуулганы ахлагч болсон
1916       Пхеньян библийн сургууль төгссөн
1920      Сэ Мүн Ан чуулганыахлагч пастороор томилогдов
1941      тэтгэвэрт гарсан
Гурав дох үе:
Ким Ён Жү
(1896-?) пастор
1932       японд багшийн сургууль бибдлийн сургууль төгссөн.
1933       Намдэмүн цуглааны сайн мэдээ тараагч, пастор
1943       зохион байгуулагч,
1944       Сэ Мүн Ан чуулганы ахлагч пастороор томилогдсон
1950       6. 25 өвчинөөр нас барсан.
Дөрөв дэх үе:
Кан Шин Мён
(1909-1985) пастор
1938       Пхеньян библийн сургууль төгссөн. Пасторын тосолгоо
1949       Ённаг цуглаанд пасторын үйлчлэлээр
1953       америкийн Принстон библийн сургууль магистр  \
              Мён э библийн сургууль доктороор\
1955       Сэ Мүн Ан чуулганы ахлах пастороор томилогдсон
1979       Сэ Мүн Ан чуулганы көвлөх пастор
Тав дах үе:
Ким Дун Ёг
(1942-1998) пастор
1970       Ахлагч нарын урсгалын библийн сургууль магистр
1971       Сөүл Нухэгээс пасторын тосолгоо авсан
1976       Америк Бендобилт библийн сургууль \доктор\
1981       Сэ Мүн Ан чуулганы ахлах пастор
1998       Сэ Мүн Ан чуулганыахлах пастороор үйлчилж байгаад өвчинөөр үхсэн
Зургаа дах үе:
И Сү Ён
(1946- ) пастор
1975       Ахлагч нарын урсгалын библийн сургууль магистр төгссөн
1984       Пранцын Страсбүр дээд сургууль \доктор\ А
              хлагч нарын урсгалын библийн сургуульд багш
1988       Дэлхийн Калбины Хүрээлэнгийн Удирдах Зөвлөлд орсон
2000       Сэ Мүн Ан чуулганы ахлах пастороор томилсон.
로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.