로고
새문안교회
+ Удирдагчийн алсын хараа
"Сэ Мүн Ан чуулганд ирсэнд чин сэтгэлээсээ тавтай морил гэж хүсье".

Сэ Мүн Ан чуулган нь 1887 ондзохион байгуулалттай чуулган
болж үүссэн солонгос улсын анхны чуулган юм.
Сэ Мүн Ан чуулганыг ээж чуулган гэж дууддаг учир нь бас үүнд бий. Манай
сум чуулган энэ газар хамгийн удаан өнгөрсөн түүхийг тээж
байгаа ч бас ирээдүй рүү хандсан хүсэл харааг өвөрлөж буй.
Сэ Мүн Ан чуулганы алсын хараа нь

1рт Анхны чуулганыг дуурайх

Энэ нь Ариун Сүнсээр дүүрсэн чуулган, үгийг биелүүлсэн чуулган,
Мөргөлмйн мэдрэмжтэй чуулган, Залбиралын хүчтэй чуулган,
хайр дүүрсэн чуулган, гэрчлэлийн чадвартай чуулган, нийгэмд нөлөөтэй чуулган,
нийгэмд итгэмжлэгдсэн хүндлэгдсэн хайраар дүүрэн Бурханд алдарыг
өргөсөн чуулган байхыг эрмэлздэг.


2рт Солонгос сүм чуулганыг шинэчлэх

Энэ нь сайн мэдээний үнэн дээр зогссон чуулган, зөв итгэл дээр бат зогссон чуулган,
ээжийн сэтгэлээр тэвэрч үйлчилсэн чуулган байхыг хүснэます。

3рт Улс орон дэлхий рүү хандсан хариуцлага хүлээсэн чуулган

Энэ нь нийгэмдээ тодорхой санаачлагатай, эх оронч үзэл бодол сэтгэлгээгээр харах, дэлхийн сайн мэдээний дуудлагын төлөө хэрэглэгдэх чуулган байхын төлөө залбирч байна. Өнөөдрийн солонгос сүм чуулганы дахин амилалт ба сэргэлт хэрэгтэй гэдгийг ээж чуулганы хувьд хариуцлагатайгаар шаарддаг бас зааж зөвлөдөг ба түрүүлж зөв итгэлийн тухай ойлголт үйлдэлийг хийдэг чуулган байхыг эрмэлзэж хичээж байна.

Тэгэхийн төлөө дэлхий рүү хандаж Бурханы хаанчлалын амьдралын баяр хөөрийг гэрчилнэ. Бид бахарсан ахлагчийн библийн дагуух сайн мэдээний шинэчлэгдсэн итгэлийг сахин нөхөрсөг харилцааг бий болгон хамтран ажиллах үйлчлэхийг нэн тэргүүнд тавьж байна.

Манай чуулган нь том чуулган байхаас илүү зөвт чуулган , баян тансаг чуулган байхаас илүү хуваалцдаг чуулган, хүчтэй чуулган байхаас илүү үйлчилдэг чуулган, бахархдаг зүйл ихтэй чуулган байхаас илүү Аврагчийг харуулсан чуулган байхыг хүсч байна. Манай чуулган нь хэн нэгний чуулган гэх биш Бурханы чуулган байж, хэн нэгний нэрээр биш зөвхөн Есүс Христийн нэрийг гаргасан, хэн нэгний хүслийг дагаж хөдөлдөг чуулган биш зөвхөн Ариун Сүнсээр удирдуулсан чуулган байхыг хүсч байна.

Энэ цахим хуудсаар дамжуулан Сэ Мүн ан чуулганы тухай ойлголтыг зөв сайн мэдэж итгэлийн ахан дүүстэй нөхөрлөл үүсгэн Бурханы хүсэл дотор улс орноо хайрласан  нийгмээ эрүүл байлгах хамт олон нэгдсэн гэр бүл байгаасай гэж хүсэн нафйдаж байна


Сэ Мүн ан чуулган ахлах пастор И Сү Ён

로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.