로고
새문안교회
+ Удирдагчийн алсын хараа

“ Сэ Мүн Ан чуулганд хүрэлцэн ирсэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. ”


Сэ Мүн Ан чуулган нь 1887 онд үүсгэн байгуулагдсан анхны зохион байгуулалттай чуулган юм. Сөүл хотын орчим 21-н орон нутгийн сүм чуулганыг тарьж, янз бүрийн сургалт болон халамжийн үйлчлэлийг хийн Солонгос улс дах Протестант чиглэлийн чуулгануудын сүнсний болон нийгэмд нөлөөлөх тал дээр анхдагч болсоны хувьд сайнаар нөлөөлж ирлээ.
Сэ Мүн Ан чуулганыг “ээж цуглаан” гэж нэрлэсэн нь ч үүнтэй холбоотой гэж үздэг.
Одоо Сэ Мүн Ан чуулганы өнгөрсөн уламжлалыг амжилттай авч ирсэний дээр 21 р зууны ирээдүйн Бурханы улсыг энэ газар хил хязгаарыг нь тэлэхийн төлөө залуу
үеийнхэнд динамик хөдөлгөөнийг хийхээр дараах маягаар төлөвлөж байна.

Энэ вэбсайтаар дамжуулан Сэ Мүн Ан чуулганы тухай ойлголт гүнзгийрч, итгэлийн ах эгч дүүсийн нөхөрлөл улам сайжран Бурханы хүсэл дотор улс орноо хайрлан энэ нийгмийг хөгжүүлсэн эрүүл хамт олон болно гэдэгт найдаж байна.

로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.