로고
새문안교회
+ Чуулганы уриа
"Ертөнцийг эдгээдэг чуулган \лүк 9:6\"

Есүс "Бурханы хаанчлалыг өөр хотуудад тунхаглах ёстой Үүний тулд Би илгээгдсэн
Лүк 4:43 " гэсэн үгийн дагуу Та энэ дэлхийд ирсэн зорилго чинь юу вэ гэдэгийг тодорхой хэлсэн.

Харин Есүсийн үйлдсэн бүхэн нь сайн мэдээ тараах биш бүх хотуудаар
өвчтөнгүүдийг эдгээж чөтгөрүүдийг хөөн үхсэн хүнийг амилуулж байв.
Усан үзэмийн дарс дууссан хуримын үеэр дарс бий болгосон олон өлсгөлөн
хүмүүст идэх зүйл өгч юунаас ч илүү гэмийн уучлалыг тунхагласан
\марк 2:5\  Ертөнцийг эдгээх үйлчлэл хийж байсан.
Есүс ганцаараа ертөнцийг эдгээх үйлчлэлийг хийгээгүй
12 дагалдагчид ч гэсэн энэ үүргээ өгсөн..Есүс дагалдагчиддаа
Есүс арван хоёроо хамтад нь дуудаад өвчнийг эдгээх,
бүх чөтгөрийг зайлуулах эрх мэдэл, хүчийг тэдэнд өгчээ.
2 Бурханы хаанчлалыг тунхаглуулахын тулд,
мөн өвчтэй хүмүүсийг эдгээлгэхийн тулд Тэр тэднийг илгээв
” \лук 9:1-2\ 
Тэгээд дагалдагчид Есүсийн хэлсэний дагуу хоёр хоёроороо хотуудаар
явж сайн мэдээ тараан өвчинүүдийг эдгээсэн гэж
\лүк 9:6\чөтгөрүүд ч гэсэн тэдэнд бууж өгсөн \лүк 10:17, 20\
Есүсийн үйлдсэн сайн мэдээ болон эдгэрэл эдгээх үйлчлэлийг
дагалдагчид нь мөн хийж тэр үйлчлэл нь иерусалем ба анхны
чуулгануудаар дамжуулан өнөөдөр ч гэсэн манай чуулганд хийгдэж
байна. Одоо бидний нийгэм цаг өнгөрөх тутам өвчилж байна.
Хэсэг хэсэгээрээ өвчилж байна.Өсвөрийнхөн хүүхдүүд
өвчилж нийгэм саажилтанд орж байна.
Бүгд л чөтгөрт эзэмдүүлсэн мэт баригджээ.
Сул дорой өвчтэй хүмүүсийг Есүс өөрөө зорьж очин эдгээж чөлөөлсөн шиг сүм чуулганд эдгэрэлийн гар хөл хэрэгтэй.
Манай чуулган шинэ барилгын ажил барих том түүхэн үйлсийн төлөө залбирал их хийж байгаа ч энэ дэлхийг эмчлэх үйлсийн төлөө залбиран хүчээ нэгтгэж байна. Мөн бодит зүйлсийг хийхийн тулд эрэлхийлэн хайж үйлддэг байхыг хичээнэ


로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.