로고
새문안교회
+ Байрны дотоод хэсэг
>> Ондовүд байрны дотоод хэсэг内
Давхараар нь мэдээлэх

5 давхар :      мөргөлийн 1, 2 өрөө

4 давхар :      Vision танхим, хөгжимийн хэсэг,

3 давхар :      мөргөлийн танхим, студи

3давхар :       их мөргөлийн танхим, нягтлан бодох бүртгэл

2 давхар :      магтаалын өрөө, мөргөлийн бэлтгэл, Залуучуудын Оюутнуудын хэсэг,

1давхар :      үүдний хэсэг, хүүхдийн цэцэрлэг

В1 :      Mision зал, тус тусын өрөө

В2 :      бага  дунд,  ахлах сургуулийн хэсэг,

В3 :      нярай болон цэцэрлэгийн хэсэг

В4 :      тусгай өрөө>> 2. Гуанхуамүн байрны дотоод хэсэг内

B1

-Сургалтын өрөө  1, 2, 3

-Удирдах зөвлөх

-Күнса залбиралын өрөө, эхийн өрөө

-Жолоочийн өрөө

-Туслая хэсэг, эд зүйл хадгалах газар

-Нийгмийн хэсэг

-Агапэ үйлчлэл

-Аюулгүй байдлын үйлчлэл

-Хэвлэх

-Сайн дурын үйлчлэл

-Мөргөлийн өрөө 1, 2, 3

-Нөхөрлөх өрөө

-Капэ, агапэ хэсэг

-5, 6, 7 эрэгтэйчүүдийн хэсэг, насанд хүрэгчилийн хэсэг

 

2давхарт

-Барилгын ажил гүйцэтгэх хэсэг

-Барилгын ажлын удирдах зөвлөл

-Чуулганы түүхэн музей

-Улс орны \ хойд солонгосын хэсэг

-Эрчүүдийн хэсэг

-Удирдах зөьлөлийн хэсэг

-Удирдах зөьлөлийн хурлын танхим

-Чуулганы интернэт вэб сайг хөгжимийн хэсэг

-Чуулганы интернэт вэб сайг бичих хэсэг

-Халамжийн хэсэ

-Студи

-Системийн өрөө

-Эцэг эхийн хороо

-Зургийн дүрс бичлэгийн хэсэг

-Гадаад үйлчлэлийн хэсэг


3давхарт

-Хэсэг бүрийг хариуцагч

-Пасторуудын өрөө 1, 2, 3, 4, 5, 6

-Олон пасторуудын өрөө

-Ахлах пасторын өрөө

-Зөвлөгөө өгөх хэсэг

-Эмэгтэйчүүдийн хэсэг

-Гадаад пасторын өрөө

-Эмчилгээний хэсэг

-Мөргөлийн өрөө 1, 2

-Өсвөрийн хүүхдийн соёл сайн мэдээний хэсэг

-Хурлын өрөө

-24 цагийн залбиралын өрөө


로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.