로고
새문안교회
+ Мөргөлийн мэдээлэл
>>Эзэний өдрийнмөргөл

Бүтэн сайн өдөр бүрийг 5 хэсэгт хуваан хүндэтгэл өргөдөг

1 хэсэг    өглөө 7:30
2 хэсэг    өглөө 9: 30
3 хэсэг    өглөө 11:30
4 хэсэг    өдөр 13:30
5 хэсэг    залуучууд, оюутнууд, өдөр 15:00
>> Магтаалын мөргөл
Бүтэн сайн өдөр бүрийг 5:00 магтаалаар биелнэ
хэмээн ах дүүс, эгч дүүс нөхөрлөх цаг.
>> Бүтэн сайн өдөр бүрийг 5:00 магтаалаар биелнэ хэмээн ах дүүс, эгч дүүс нөхөрлөх цаг.
Долоо хоног бүрийн Лхагва гарагийн орой 19:00 эхэлнэ.
Лхагва гарагийн мөргөлөөр дамжуулан долоо
хоногийн дундуур дахин Эзэнийг хүндэтгэсэн
сэтгэлээр уулзаж нөхөрлөдөг
>> Үүрийн залбирал
Өдөр бүр өглөө 5:00, 6:30 цагуудаас Эзэнийг
хүндэлсэн сэтгэлээр өдрийг эхэлдэг
>> Баасан гарагийн оройн залбирал
Долоо хоног бүрийн баасан гарагийн орой 20:10 эхэлнэ.
Сэ Мүн Ан чуулганы зуучлан залбиралын
халууныг мэдрэх залбиралын цугларалт юм.
Магтаал ба залбиралаар цугларах энэ цаг нь
Сэ Мүн Ан чуулганы дүр төрхөөс тэс өөр байдлыг
илэрхийлсэн залбиралын цугларалт юм.
>> Пүрэв гарагийн ажилчидын мөргөл
Долоо хоног бүрийн пүрэв гарагийн өдөр 12:10 эхэлнэ:
Гуанхуамүн буудлын ойр ажиллах хүмүүст
зориулсан хүндэтгэл мөргөлийн цаг.
>> Пүрэв гарагийн магтаалын мөргөл. HAR/Healing and Restoring/
Долоо хоног бүрийн пүрэв гарагийн орой 19:30 эхэлнэ:
HAR гэдэг нь еврейгээр уул гэсэн утгатай Халуун
магтаал болон эдгэрэлийн үг ба залбиралаар
эдгэрэл сэргэлт хэрэгтэй бүх л итгэгч болон
гуанхуамүн буудлын ойр орших ажилчид оршин
суугчидад зориулсан хүндэтгэлийн цаг .
Бурханыг магтах магтаалаас эхлэн орчин үеийн
ерөөл ивээлийн дууг төрөл бүрийн хөгжимийн
зэмсэгтэй магтан залбирах цаг.
>> Гэр бүлийн төлөөх залбиралын цугларалт
Долоо хоног бүрийн пүрэв гарагийн өглөө 10:30-12:30 ондовүд байрны
3давхарт энгийн магтаалаар эхлэн гэр бүл ба эх орныхоо төлөө залбирдаг цаг.
>> Гидеон залбиралын цугларалт
Бүтэн сайн өдөр өглөө 10:40 гуанхуамүн байрны 309 тоотод, баасан гарагийн орой 10:30 ондовүд байрны В 101 тоотод, Эзэний өдрийн мөргөл, ахлах пастор, багш , шинэ байр, бүтэн сайны сургууль болон сүм чуулганы төлөөх залбирал, илгээлтийн эзэд, хойд солонгос, улсынхаа төлөө залбирдаг цаг
로고
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.