로고
새문안교회
+ Biểu Ngữ Hội Thánh
“Hội Thánh Chữa Lành Thế Giới” (Luca 9:6)

Đức Chúa Giê-xu nói rằng: “Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.” (Lu 4:43). Qua đó bày tỏ rõ ràng mục đích của việc Ngài đến thế giới này. Nhưng, công việc mà Đức Chúa Giê-xu làm không chỉ có việc tuyên bố phúc âm về Nước của Đức Chúa Trời. Trong khi Ngài truyền bá phúc âm thì cũng đã chữa lành cho nhiều người bị bệnh tật, đuổi ma quỷ khỏi những người bị quỷ ám, và thậm chí gọi người chết sống lại.

Ngài đã đổi nước thành rượu nho tại đám cưới khi tiệc hết rượu.
Ngài đã hóa bánh thành nhiều để ban cho dân chúng ăn đến no nê.
Quan trọng là Ngài đã tuyên bố tha tội cho nhiều người (Mác 2:5).
Ngài đã làm công việc chữa lành thế giới. Và Đức Chúa Giê-xu không
làm công tác chữa lành thế gian một mình.
Ngài đã ban cho các môn đồ của Ngài cùng làm sứ mạng đó.

Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đồ rằng:
“Đức Chúa Giê-xu nhóm họp mười hai sứ đồ,
ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh.
Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh.”
(Lu 9:1-2) Và các môn đồ đã vâng lời Đức Chúa Giê-xu đi vào các làng,
các ngỏ ngách để rao giảng phúc âm và chữa lành bệnh tật (Lu 9:6).
Các quỷ cũng đầu hàng họ (Lu 10:17,20).
Đó là những công việc mà Đức Chúa Giê-xu đã rao giảng cũng như chữa lành.
Và Hội Thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem tiếp tục rao giảng và chữa lành y như
\ Đức Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã làm. Đó cũng là sứ mạng mà ngày nay
Hội Thánh chúng ta tiếp tục đảm trách.

Xã hội ngày nay càng lúc bệnh tật càng gia tăng. Bệnh tật đi vào từng chỗ từng nơi. Hiện trạng bệnh lý càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sự bất nghĩa, hư không, bại hoại không loại bỏ được, trái lại còn rơi vào khuynh hướng trương phình to hơn. Sự bất tín, xung đột, đối lập không giải quyết được mà còn nghiêm trọng hơn. Luân lý đạo đức bị sụp đổ, nơi nơi bạo lực hoành hành, nền văn hóa độc hại và hủ bại lây lan nhanh chóng đến trẻ em. Hầu như tất cả lĩnh vực đáng lẽ phải đưa tình trạng bất thường trở về bình thường, nhưng sự bình thường bị rơi vào nguy cấp. Xã hội đang bị bệnh trầm kha. Xã hội ở trong tình trạng chữa trị khẩn cấp. Tất cả như bị ma quỷ ám, xã hội như bị quỷ quân đội trói buộc. Giống như vùng đất tại Đê-ca-bô-lơ chúng ta cần bàn tay chữa lành của Chúa chữa lành xã hội và thăm viếng Hội Thánh. Đây là thời điểm mà Hội Thánh không thể không thi hành cách sốt sắng sứ mạng truyền giáo và chữa lành.
Hội Thánh chúng ta đang trong quá trình xây cất Thánh đường mới cần phải cầu nguyện sốt sắng. nhưng chúng ta cũng phải sốt sắng cho việc chữa lành thế giới bằng lý tưởng. Và chúng ta cũng phải tìm những việc cụ thể để thi hành cách sốt sắng.


Ngày 1 tháng 1 năm 2015
Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
Lee Soo Yong
�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.