로고
새문안교회
+ Hướng Dẫn Thờ Phượng
>>Thờ Phượng Chúa Nhật

Thờ Phượng Chúa Nhật

Lễ 1           (từ sáng 7 giờ 30)
Lễ 2           (từ sáng 9 giờ 30)
Lễ 3           (từ trưa 11 giờ 30)
Lễ 4           (từ trưa 1 giờ 30)
Lễ 5           Lễ thờ phượng Thanh niên, học sinh sinh viên (từ chiều 3 giờ)
>> Thờ Phượng Ngợi khen
Mỗi Chúa nhật lúc 5 giờ tối có chương trình Thờ phượng ngợi khen.
Qua sự ngợi khen Chúa, các tín hữu giao lưu thân mật với nhau như anh chị em
>> Thờ Phượng Thứ Tư
Mỗi Tối Thứ Tư lúc 7 giờ có chương trình Thờ phượng Đây là chương
trình thờ phượng giữa tuần để giữ tấm lòng tin kính
>> Chương trình Lễ cầu nguyện tĩnh nguyện sáng
Mỗi ngày có chương trình cầu nguyện tĩnh nguyện lúc 5 giờ, 6 giờ 30
Bắt đầu một ngày với sự tĩnh thức cầu nguyện cách kỉnh kiền
>> Chương trình cầu nguyện Tối thứ Sáu
Mỗi tối Thứ Sáu lúc 8 giờ 10 bắt đầu
Nhóm cầu thay của Hội Thánh Sê-mun-an
Có thể thấy được gương mặt khác của Sê-mun-an
ngoài chương trình ngợi khen và cầu nguyện Chúa nhật
>> Thờ phượng cho người đi làm vào Thứ Năm
Mỗi trưa Thứ Năm lúc 12 giờ 10 bắt đầu. Đây là giờ Thờ phượng
tập trung cho người đi làm ở khu vực xung quanh Kwanghwamoon.
>> Nhóm Ngợi khen và Truyền giảng Thứ Năm (HAR ‘Healing And Restoring’: Chữa lành & Hồi phục)
Mỗi tối Thứ Năm lúc 7 giờ 30 tại tầng 3 tòa Giáo dục Underwood
“HAR có nghĩa là Sơn (núi non) theo tiếng Hê-bơ-rơ” Đây là chương trình
Thờ phượng dành cho người đi làm tại khu vực xung quanh
Kwanghwaamoon và tất cả những tín hữu cần sự chữa lành
và hồi phục qua Lời Chúa, sự cầu nguyện,
ngợi khen sốt sắng. Chúng ta có thể thờ phượng với sự ngợi khen,
đa dạng sự cầu nguyện với những bài thánh ca và những phúc âm ca.
>> Lễ cầu nguyện cho gia đình
Mỗi tối thứ Năm từ lúc 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 tối tại tầng 3 Tòa Giáo dục Underwoood
Đây là thời giờ cầu nguyện bắt đầu với những bài thánh nhạc bình an và cầu nguyện tuôn đổ cho gia đình, cho đất nước
>> Lễ cầu nguyện Hội Ghi-đê-ôn
Sáng Chúa nhật từ 10 giờ 40 tại phòng 309 tòa Kwanghwamoon,
và tối thứ Sáu lúc 10 giờ 30 tại phòng B101 Tòa nhà Giáo dục
Chương trình cầu thay cho: chương trình thờ phượng Chúa nhật, mục sư quản nhiệm,
các mục sư truyền đạo, xây dựng đền thờ mới, trường Chúa nhật, Hội Thánh, các giáo sĩ, Bắc Hàn, đất nước
�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.