로고
새문안교회
+ Giới Thiệu về Hội Thánh
>> Hướng Dẫn về Hội Thánh

“Là nhân chứng sống giữ chuẩn mực của Giáo hội Cơ đốc Hàn quốc suốt 130 năm,
là cây cổ thụ với rễ đâm sâu trong đất, là tấm lòng bao la của người mẹ hiền, là dòng nước mát và tinh khiết.”
Trong suốt 130 năm qua Hội Thánh Sê-mu-nan được gọi là Hội thánh phấn hưng,
và được thừa nhận là Hội Thánh mẹ của Giáo hội Cơ đốc Hàn quốc,
có gốc rễ đức tin bám chắc, giữ được tinh thần truyền giáo mãnh liệt,
mang trọng trách của nước tăng trưởng trong sự liên hiệp các Hội Thánh,
và chịu trách nhiệm trong sự phát triển lịch sử dân tộc.
Hội Thánh Sê-mun-an giữ vai trò như là cây Cổ thụ có chùm
rể bám sâu trong đất không bị lung lay,
như là tấm lòng bao dung và hài hòa của người mẹ hiền,
như là dòng nước mát và tinh khiết.
Như vậy, Hội Thánh Sê-mun-an là nhân chứng sống giữ chuẩn mực của
Giáo hội Cơ đốc Hàn quốc suốt 130 năm,Bây giờ Hội Thánh Sê-mun-an
là Hội Thánh của tất cả người Hàn quốc, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời
cho nhân loại. Vốn là Hội Thánh được thiết lập ở hàng tiên phong,
nên sắp đến mục tiêu của Hội Thánh sẽ là Hội Thánh tiên phong đi đầu,
hai tay giơ cao ngọn đuốc phúc âm cho toàn thể các dân tộc và Giáo hội Cơ đốc Hàn quốc.
>> Lược Sử & Danh Mục Các Mục Sư Quản Nhiệm
Đời Thứ 1
Mục sư Underwood
(1859-1916)

1884      Tốt nghiệp Trường Thần học New Bruns Wick
             Nhận sứ mạng giáo sĩ truyền giáo hải ngoại từ Giáo hội Trưởng lão Hoa Kỳ
1885      Nhập cảnh vào Hàn quốc và được xem là Giáo sĩ Tin lành đầu tiên cho Hàn Quốc
1886      Thiết lập Cô nhi viện đầu tiên cho Hàn Quốc
             (Trường Kuyngshin, sau này phát triển thành Trường Yonhee)
1887      Sáng lập Hội Thánh Sê-mun-an là Hội Thánh có tổ chức đầu tiên cho Hàn Quốc
             (Chúa nhật, ngày 27 tháng 9 năm 1887)

Đời Thứ 2
Mục sư Cha Chae Muyng
(1881-1947)
1911      Truyền đạo tại Hội Thánh Sê-mun-an đến năm 1916
1912      Sáng lập trưởng lão Hội Thánh Sê-mun-an
1916      Tốt nghiệp Trường Thần học Puyngyang (Bình Nhưỡng)
1920      Nhậm chức Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
1941      Từ nhiệm do áp lực của Đế quốc Nhật
Đời Thứ 3 –
Mục sư Kim Yong Joo
(1896-?)
1932      Tốt nghiệm Cử nhân Thần học tại Học viện Kansai, Nhật Bản
1933      Truyền đạo Hội Thánh Nam Deamoon, được tấn phong mục sư
1943      Bị phê phán theo Giáo đoàn Chosun canh tân có tổ chức của Đế quốc Nhật
1944      Nhậm chức Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
1950      Sau chiến tranh Nam Bắc 25.6, tập kết về Bắc
              (Không còn biết tin tức)
Đời Thứ 4 –
Mục sư Kang Shin Muyng
(1909-1985)
1938      Tốt nghiệp Trường Thần học Puyngyang, tấn phong mục sư
1949      Mục vụ Hội Thánh Yongnak
1953      Nhận tiến sĩ danh dự Trường Cao học thần học Printon, Hoa Kỳ
1955      Nhậm chức Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
1979      Mục sư hưu trí tại Hội Thánh Sê-mun-an
Đời Thứ 5 –
Mục sư Kim Dong Ik
(1942-1998)
1970      Tốt nghiệp Cao học Trường Thần Học Changshin
1971      Tấn phong mục sư tại Giáo hạt Seoul
1976      Tiến sĩ Thần học Vanderbilt, Hoa Kỳ
1981      Nhậm chức Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
1998      Về nước Chúa đang khi mục vụ tại Hội Thánh Sê-mun-an
Đời Thứ 6
Mục sư Lee Soo Yong
(1946-)
1975      Tốt nghiệm Thạc sĩ tại Trường Thần học Changshin
1984      Tiến sĩ Trường Strasbourg, Pháp
              Giáo sư Thần học Trường Thần học Changshin
1998      Ủy viên thường nhiệm Trường phái Calvin Thế giới
2000      Nhậm chức Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an
�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.