로고
새문안교회
+ Khải Tượng Mục Vụ
“Chúng tôi rất hân hoan chào đón quý vị đến Hội Thánh Sê-mun-an”

Hội Thánh Sê-mun-an là Hội thánh có tổ chức quy củ đầu tiên tại Hàn quốc
Vì thế Hội Thánh Sê-mun-an thường được gọi là Hội Thánh Mẹ của Hội Thánh Hàn Quốc.
Hội Thánh chúng tôi được gọi là Hội Thánh xây dựng lâu đời nhất trên đất Hàn quốc,
nhưng cũng là Hội Thánh hướng về tương lai với giấc mơ lớn và trẻ trung.

Giấc mơ của Hội Thánh Sê-mun-an như thế này.

Thứ nhất, giống như Hội Thánh đầu tiên thời các sứ đồ.
Đó là giống ở những điều như: Hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh,
Hội Thánh tràn đầy Lời Chúa, Hội Thánh cảm kích sự thờ phượng,
Hội Thánh sốt sắng cầu nguyện, Hội Thánh chan chứa tình yêu,
Hội Thánh có năng quyền làm chứng, Hội Thánh đem ích lợi cho xã hội,
Hội Thánh được thế giới tin cậy, yêu thương và tôn kính, dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Thứ hai, làm tươi mới cho Giáo hội Hàn quốc.

Đó là những điều như Hội Thánh đứng vững trên chân lý phúc âm, Hội Thánh vững bền trong đức tin đúng đắn, Hội Thánh gương mẫu như sách giáo khoa, Hội thánh ấp ủ tấm lòng của người mẹ hiền.

Thứ ba, lãnh trách nhiệm và hướng về quốc gia, thế giới

Đó là những điều như Hội Thánh gương mẫu điển hình làm trong sạch xã hội, Hội Thánh gương mẫu về tinh thần ái quốc yêu dân tộc, Hội Thánh thực hiện sứ mạng truyền giáo thế giới. Hội Thánh Sê-mun-an nhận thức được sự thỉnh nguyện của thời đại cần phải sinh lại Giáo hội Hàn quốc nên dự định làm tất cả trách nhiệm của điều gọi là Hội Thánh Mẹ. Vì vậy, trước hết Hội Thánh đang nổ lực để sống thực hành và hiểu biết niềm tin đúng đắn.

Vì vậy, Hội Thánh dự định làm chứng cho thế giới về niềm vui mừng trong đời sống trong Nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi lấy làm tự hào vì đã đi tiên phong và giữ vững truyền thống niềm tin cải cách mang tính Thánh Kinh, và Phúc âm của Giáo hội Trưởng nhiệm. Và muốn làm sống lại tinh thần hiệp lực mang tính siêu hệ phái truyền thống lâu đời.

Chúng tôi đặt niềm trông cậy cách tích cực vào Nước vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, và hết lòng sốt sắng đảm trách sứ mạng thời đại đã giao phó cho chúng tôi, cũng như cảm thông những vấn đề của dân tộc như là vấn đề của chính mình. Chúng tôi thật mang tâm tư tình cảm của người mẹ hướng về tất cả Cơ đốc nhân trên đất, và tất cả dân sự trên đất.

Hội Thánh chúng tôi nhấn mạnh đến Hội Thánh đúng đắn hơn đại quy mô, Hội Thánh của lữ khách hơn Hội Thánh giàu có, Hội Thánh phục vụ hơn là Hội Thánh có quyền lực, Hội Thánh gương mẫu đáng noi theo hơn Hội Thánh tự cao. Hội Thánh của chúng tôi không phải là của con người nào, mà là Hội Thánh của Đức Chúa Trời; Hội Thánh không mang tên của bất kỳ ai ngoài danh duy nhất của Đức Chúa Giê-xu Christ; không chịu sự cai trị theo ý muốn của bất kỳ ai ngoài sự dẫn dắt và tể trị của Đức Thánh Linh.

Thông qua trang web này quý vị có thể hiểu sâu sắc hơn về Hội Thánh Sê-mun-an, thúc đẩy mối thông công giữa anh chị em trong đức tin, yêu mến đất nước trong ý muốn của Đức Chúa Trời, kỳ vọng có thể mở rộng sự cảm thông cho xã hội sáng láng và khỏe mạnh.

 

Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Sê-mun-an Lee Soo Yong

 

�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.