로고
새문안교회
+ Khải Tượng Mục Vụ

“Chúng tôi rất trân trọng hoan nghênh quý vị đến Hội thánh Sê-mun-an.”


Hội thánh Sê-mun-an là Hội thánh có tổ chức đầu tiên của Hàn quốc được xây dựng từ năm 1887, từ thời kỳ đầu truyền giáo tại khu vực Seoul Kuynggi đã mở mang khoảng 21 Hội thánh địa phương và toàn tâm phục vụ cứu tế xã hội và giáo dục, và cũng cung cấp tính thuộc linh và xã hội tại Hội thánh Phúc âm Hàn quốc. Chính vì thế mà Hội thánh Sê-mun-an được gọi là Hội thánh Mẹ của Hội thánh Hàn quốc.
Bây giờ, Hội thánh Sê-mun-an tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của quá khứ; đồng thời mang khải tượng của sự biến hoá linh động và tươi trẻ để mở rộng Nước Đức Chúa Trời trên đất trong thế kỷ 21 này.
Khải tượng của Cộng đồng Sê-mun-an được chứa đựng theo sơ đồ sau:

Thông qua Trang nhà này quý vị sẽ hiểu sâu hơn về Hội thánh Sê-mun-an, mối tương giao giữa anh chị em cùng đức tin trở nên khắng khích hơn, yêu đất nước trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và kỳ vọng có thể mở rộng sự cộng cảm cho xã hội tươi sáng và lành mạnh hơn.

�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.