로고
새문안교회
+ Lược Sử Hội Thánh Sê-mun-an
Tối Thứ Ba ngày 27 tháng 09 năm 1887, dưới sự chủ trì của giáo sĩ Underwood Hội Thánh Sê-mun-an ra đời tại Hàn quốc với Hội Thánh có tổ chức trong Giáo hội trưởng lão đầu tiên. Tại một ngôi nhà tại Chongdong tại thành phố Seoul với sự tham dự của 14 tín hữu đã nhận Báp-têm, giáo sĩ Underwood đã cử hành báp-têm cho một tín hữu và tiến cử 2 trưởng lão, và đã hoàn tất tổ chức thành Hội Thánh Cơ đốc giáo đầu tiên trên đất Hàn quốc. Trong thời kỳ đầu thành lập Hội Thánh thì sử dụng tư thất giáo sĩ làm nhà tình thương lẫn phòng nhóm thờ phượng. Số tín hữu gia tăng nhanh chóng, và đã xây dựng đền thờ mới tại vị trí tòa nhà Ngân hàng City (đối diện với Cung Kuynghee), và sau đó vào tháng 5 năm 1910 đã di chuyển và xây dựng Thánh đường bằng gạch đá kiên cố ở vị trí hiện tại.


Hội Thánh Sê-mun-an đã thiết lập Hội thánh nhánh ra ngoài Seoul và tỉnh Kuynggi,
giữ vai trò Hội Thánh Mẹ để làm khuôn mẫu từ bên trong.
Năm 1904 trưởng lão Song Soon Muyng xuất thân từ Hội Thánh
Sê-mun-an đã thành lập Ban quản trị và đã hoạt động như là đại biểu của Sê-mun-an,
từ đó Hội đồng quản trị hoạt động cách linh hoạt.
Từ sau năm 1910, mục sư Seo Kuyng Cho là một trong
7 vị mục sư đầu tiên của Hàn quốc trở thành mục sư đồng công mục vụ,
đã thúc đẩy trang bị linh hoạt trang thiết bị trong Hội Thánh.
Từ năm 1920 thông qua sự tiến cử của các trưởng lão,
mục sư của Sê-mun-an thì mục sư Cha Chae Muyng trở thành
mục sư đảm nhiệm người Hàn được chính thức thi hành chức vụ. Hội
thanh niên và Ban hát lễ được tổ chức trong Sê-mun-an và đã phát triển càng hơn.
Nhưng vào năm 1944 mục sư phụ trách mới Kim Yong Chu
với bối cảnh đất nước chiến tranh Nam Bắc 25.6 đã di tản về Bắc
trong khi Hội Thánh đang tái thiết và phấn hưng, nên để lại vết đau trong Hội Thánh.


Tháng 12 năm 1955, mục sư Kang Shin Muyng được bổ nhiệm mục sư quản nhiệm đời thứ 4.
Bên trong đã dẫn Hội Thánh đến phục hưng, bên ngoài là gia tăng danh tiếng của Sê-mun-an.
Bên trong Hội Thánh đã tổ chức thành Hội Thánh có tổ chức đầy đủ về mặt hành chánh,
và tháng 9 năm 1967 tiến hành thi công Tòa kỷ niệm Underwood.
Còn bên ngoài thì các hoạt động phục vụ nông thôn, truyền giáo về y tế,
tổ chức phong trào lớp học ban đêm rất là linh hoạt. Sau khi mục sư Kang đảm nhiệm số tín hữu gia tăng nhanh chóng nên đã tiến hành xây mới Thánh đường hiện tại vào tháng 11 năm 1972. Và trong năm 1973 đã cử thành “lịch sử 85 năm Hội Thánh Sê-mun-an”.


Tháng 4 năm 1981, mục sư Kim Dong Ik đến quản nhiệm mở ra mục vụ đời thứ 5. Hội Thánh cửa hành “kỷ niệm 100 năm Hội Thánh Sê-mun-an”. Khai giảng Trường thần học Vladivostok tại Nga năm 1996. Tổ chức khánh thành Hội quán truyền giáo Hàn-Thái tại Thái Lan năm 1998, và tiến hành triển khai truyền giáo Hải ngoại.
Tháng 9 năm 200 mục sư đời thứ 6 là mục sư Lee Soo Yong quản nhiệm Hội Thánh. Trong thời gian này đã thiết lập Học viện giáo dục Giáo viên trường Chúa nhật Sê-mun-an, Học viện Giáo dục phục vụ chuyên môn Sê-mun-an năm 2007, thiết lập Học viện học thuật Sê-mun-an năm 2009. Nói chung là mở rộng cơ sở hạ tầng giáo dục.


Như vậy, từ sau khi thành lập Hội Thánh Sê-mun-an trên đất này, thì đây là Hội Thánh mẹ của Giáo hội Trưởng lão Hàn quốc đảm trách sứ mạng của Hội Thánh với đức tin có rễ ăn sâu bởi “sự bền vững của Phúc âm”, tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, tinh thần liên hiệp Hội Thánh, mang trách nhiệm phát triển lịch sử dân tộc.
�ΰ�
SAEMOONAN PRESBYTERIAN CHURCH
Saemoonan Church : Main number 02-732-1009
Main/General Office: 1st floor, Midopa Kwangwhamoon Building, 47 Sejong-daero 23 gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-061
Main/General Office: 732-1009 FAX : 733-8070
COPYRIGHT(C) 2015 SAEMOONAN All Rights Reserved.